ANN JÖNSSON LINDSTRÖM

UTVECKLAR OCH COACHAR KOMMUNIKATIVA LEDARE 

VAD?

Mentorskap och individuell coachning

Vad vill jag egentligen åstadkomma? Hur kommer jag dit?


 • Ledarens utmaningar
 • Personligt ledarskap
 • Effektiv kommunikation
 • Personligt rykte och varumärke
 • Karriärcoachning

Analys av kommunikationsstilar

Hur effektiv är min kommunikaton? Vad behöver jag ändra på?


 • Extended DISC som verktyg för att nå fram
 • Framgångsnycklarna för din kommunikation

Gruppcoachning och ledarutvecklingsprogram


Vad ska vi åstadkomma tillsammans? Hur skapar vi samsyn? Utvecklar vårt ledarskap? Vässar vår kommunikation? Får saker att hända? 

Exempel på skräddarsydda program:


 • Kommunikationen i ledarskapet - vad, varför och framför allt hur
 • Beteende- och kommunikationsstilar - kommunicera mer effektivt
 • Coachande kommunikation - få andra att vilja ta ansvar
 • Jobba mot ett gemensamt mål - gå från ord till handling


Facilitering av möten och kick-offer


Maximera investeringen som möten innebär genom att öka delaktighet och engagemang - med resultatet i fokus.


Inspirationsseminarier


 • Prat som ger resultat - verktygslåda för chefer
 • Kommunikativt ledarskap på hjärnans villkor
 • Mera meningsfulla möten
 • Hjälper eller stjälper din kommunikationsstil?
 • Coachande kommunikatör - vad, varför, hur

HUR? Några exempel

Beteende- och kommunikationsstilar - kommunicera mer effektivt


När det hakar upp sig i kommunikationen är det lätt att missförstånd uppstår. Vi lyckas inte påverka som vi vill och vi kanske lägger energi på att reta oss på andra personers beteenden och sätt att kommunicera.  


Kunskap om att det finns olika kommunikationsstilar och vilken stil man själv föredrar gör att det blir lättare att nå fram till varandra. Förutom nya insikter och personlig utveckling får gruppen ett gemensamt språk och ökad respekt för olikheter.Upplägg:


1) En timmes introduktion om vad detta handlar om och hur DISC-analysen går till


2) Individuell återkoppling med coachande frågor kring den egna utvecklingen


3) Gemensamt inspirationsseminarium där teori och energigivande övningar samt konkreta och enkla verktyg bidrar till att förbättra både individens och gruppens kommunikation.

Coachande kommunikation -  få andra att vilja ta ansvar


Detta upplägg passar ledare, projektledare och kommunikatörer som vill säkerställa att andra tar sin del av ansvaret i ett gemensamt uppdrag eller projekt. Här får deltagarna grunderna i det coachande förhållningssättet och ett antal effektiva verktyg som dehoar direkt nytta av i vardagen. Fokus ligger på hur man kan förbättra sin kommunikation för att målen ska nås. Hur blir man bättre på att verkligen lyssna, att ställa de relevanta frågorna, ge återkoppling som motiverar? Hur bygger man förtroende och tillit?Upplägg (2-4 dagar):


1) Introduktionsseminarium där teori kring coachning, kommunikation och senaste forskningen kring hjärnan blandas med handfasta och insiktsgivande övningar.


2) Hemuppgift som mailas in - att träna på en uppgift och få återkoppling med tips och råd via mail.


3) Halv- eller heldagsseminarier för att befästa och utveckla kunskaperna och säkerställa att man kommer att fortsätta att använda dem.


Jobba mot ett gemensamt mål - att gå från ord till handling


Lämpligt program när det är dags för kraftsamling och att gå i gemensam riktning. Vi utgår från ett ämne som ligger i linje med affärs- eller organisationsplanen - t ex "hur kan vi skapa bättre affärer och affärsmöjligheter".


Deltagarna får teori och verktyg för att sätta sina attraktiva personliga mål och coacha varandra till konkreta handlingsplaner. På ett eller annat sätt handlar det nästan alltid om att bygga relationer och att kommunicera.  Därför får deltagarna träna på verktyg som hur lyssna aktivt, ställa rätt frågor, kommunicera strukturerat och målinriktat och bygga tillit och förtroende.Upplägg:


4-6 tillfällen under 6-12 månader. Uppföljningen av vad som gjorts mellan varje gång är central. Vi mäter vilken förflyttning som skett och listar alla aktiviteter som görs (och troligen inte skulle ha gjorts annars).

Ledarens utmaningar - chefscoachning


Syftet är att få en individuellt anpassad utveckling för dig som chef och ledare. Det kan handla om allt från ditt ledarskap, din kommunikation, ditt sätt att motivera andra och dig själv till att skapa balans i livet. Målet med coachsamtalen är att du ska hitta lösningar som passar både dig och din organisation.


Coachningen har ett strukturerat upplägg som innebär att du har möjlighet att bolla tankar och idéer. Du får inspiration att se saker på andra sätt och blir utmanad i att prova att agera för att se vilka resultat det kan få. Jag delar med mig av min erfarenhet, metoder och verktyg så att du själv kan prova vad som fungerar för dig.


Du kan använda coachtillfällena till att lösa konkreta utmaningar och för att nå olika typer av mål i arbetet. Det kan även handla om att utveckla ditt ledarskap på sikt, hur du kan hantera utmanade situationer i chefs- och ledarskapet och att hitta och prova nya förhållningssätt.


Exempel på ämnen kan vara


- Hitta och utveckla system för planering, prioritering och välmående

- Delegera, coacha och släppa kontroll – att jobba genom andra

- Skapa/bibehålla motivation och arbetsglädje för individer och grupp

i osäkra och pressade lägen

- Rak feedback till medarbetare

- Personalutmaningar

- Intern och extern marknadsföring och försäljning

- Kartläggning av egna värderingar och drivkrafterUpplägg:


Vi träffas 1,5-2 timmar med 3-4 veckors mellanrum. Första gången identifierar vi just dina utmaningar och sätter mål för vad som ska ha hänt när programmet är slut. Du kanske har med dig något mindre ämne som du vill testa att bli coachad i för att prova hur det går till. Vi ses totalt sex gånger och sista gången blir med fördel i form av ett trepartsamtal tillsammans med din chef.


Att fundera på inför första mötet:


- Vad vill du ska ha hänt när programmet är slut? Något du ska göra, känna eller veta?


- Är det ”dagliga” utmaningar i arbetet och ledarskapet du vill fokusera på i coachningen? Handlar det kanske mer om vem du vill vara som chef/ledare? Eller en kombination?Mera meningsfulla och effektiva möten


När syftet med ett möte är att skapa delaktighet och ansvar krävs andra metoder och samtalsteknik än vid rena informationsmöten. Som mötesledare kan man behöva olika använda verktyg för att nå ut och nå fram, likaväl som metoder för att skapa ansvarstagande och engagemang.Exempel på upplägg av utbildning av mötesledare:


Workshop där deltagarna får kunskap om vilka möjligheter som finns, vad som fungerar när och framför allt får träna på direkt användbara verktyg. Utgår alltid från deltagarnas vardag, verklighet och behov.


-Utbyte av goda exempel – vad är ett bra möte, vilka är framgångsfaktorerna?

-Teori om ”sociala hjärnans naturlagar” och hur de kan användas för att göra möten mer kreativa och effektiva.

-Mötesmål, spelregler och utvärdering – enkla verktyg för att öka meningsfullhet, långsiktig effekt och genomförande av beslut

-Verktyg för mötesprocessen ”in – i – ur”

-Utveckla förmågan att ställa frågor för ökat ansvarstagande och tydlighet

-Olika mötesformer

-Egen reflektion och handlingsplan för att utveckla sina möten


Några exempel på möten som kan effektiviseras med hjälp av facilitering


-Storgruppsmöten

-Ledningsgruppsmöten

-Sälj- och marknadsmöten

-Projektmöten

-Virtuella mötenWorkshop kring att förändra och förtydliga möteskulturen


Vill ni jobba med gruppens/organisationens möteskultur går det att kombinera med ”verktygsutbildningen”. Vi lyfter frågor som


-Varför har vi möten?

-Vilka möten är viktiga?

-Finns det alternativa sätt som leder till samma resultat?

-Vad kostar våra möten - i tid, pengar och energi?

-Hur säkerställer vi att möten ligger i linje med affärsstrategi och samspelar med övrig kommunikation?


Olika typer av möten kräver olika processer för att åstadkomma det som är målet med mötet. Och olika processer kräver olika metoder och arbetsätt. Vi stöttar er i att hitta rätt och sätta strukturen.


2016 Just DO It Coaching        -        Ann Jönsson Lindström        -        Email: ann@affarscoachen.se        -        Tel: +46 (0) 733 976 484